OTVOREN POZIV ZA RAZMJENU STUDENATA SA UNIVERZITETOM U POATJEU, FRANCUSKA

Obavještavamo studente Univerziteta u Zenici da je otvoren poziv za razmjenu studenata sa Univerzitetom u Poatjeu za ljetni semestar akademske 2017/18. Rok za podnošnje aplikacija je 26.10.2017.godine .

Aplicirati možete putem web stranice : https://emundus.appli.univ-poitiers.fr/

Više o Univerzitetu te programima koji nude na engleskom jeziku pronađite na : https://www.univ-poitiers.fr/mic/