skip to Main Content

Petra Vuksanović, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “KOMPARATIVNI PRIKAZ ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI STEČENE KAZNENIM DJELOM U BOSNI I HERCEGOVINI I REPUBLICI HRVATSKOJ” dana 05.09.2022. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  22.07.2022. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Petra Vuksanović, MA,  javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“KOMPARATIVNI PRIKAZ ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI STEČENE KAZNENIM DJELOM U BOSNI I HERCEGOVINI I REPUBLICI HRVATSKOJ”

 

dana  05.09.2022. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search