Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika i okončanja konkursne procedure na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 4.11.2016. godine

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika i okončanja konkursne procedure na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 4.11.2016. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-2188/17 od 05.07.2017.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje:

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika i okončanja konkursne procedure na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 04.11.2016.godine, u dijelu kako slijedi:

FILOZOFSKI FAKULTET
Saradnik

  • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
    za užu naučnu oblast „Njemačka književnost“                                                         1 izvršilac

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-2189/17 od 05.07.2017.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje:

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 04.11.2016.godine, u dijelu kako slijedi:

FILOZOFSKI FAKULTET
Nastavnik

  • Nastavnik u sva naučno-nastavna vanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
    za užu naučnu oblast „Metodika nastave likovne kulture“                1 izvršilac                                                      

 

Objavljeno u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 07.07.2017.godine