Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 02.03.2016.godine

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 02.03.2016.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-3354/17. od 25.10.2017.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje:

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 02.03.2016.godine, u dijelu kako slijedi:

POLITEHNIČKI FAKULTET
Nastavnik

  • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje)
    za naučnu oblast „Menadžment i organizacija“                                                        1 izvršilac