Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 09.10.2014.godine

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 09.10.2014.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-199/17 od 25.01.2017.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje:

  • Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 09.10.2014.godine u dijelu kako slijedi:

FILOZOFSKI FAKULTET

Saradnik

  • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
    za predmete: „Umjetnost i kultura“ i „Povijest evropske umjetnosti“                       2 izvršioca

Poništenje Konkursa objavljeno u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 03.02.2017.godine