fbpx
skip to Main Content

Poništenje konkursa (Medicinski fakultet) i dijelova konkursa (Mašinski i Filozofski fakultet) za izbor nastavnika i saradnika

Poništenje Konkursa (Medicinski Fakultet) I Dijelova Konkursa (Mašinski I Filozofski Fakultet) Za Izbor Nastavnika I Saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-3990/16 od 30.11.2016.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje:

  • Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 29.08.2016.godine u dijelu kako slijedi:

MAŠINSKI FAKULTET

Nastavnik

  • Nastavnik u zvanje redovni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)

    za užu naučnu oblast «Teorija mehanizama i mašina»                                  1 izvršilac

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-4076/16 od 30.11.2016.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje:

  • Poništenje Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 02.09.2016.godine

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-4077/16 od 30.11.2016.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje:

  • Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 08.01.2016.godine u dijelu kako slijedi:

FILOZOFSKI FAKULTET

Saradnik

  • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

    za užu naučnu oblast „B/H/S jezik“                                                  1 izvršilac

Objavljeno u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 12.12.2016.godine.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search