skip to Main Content

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU UNIVERZITETA U ZENICI I EASTERN MINING D.O.O.

Danas je u Rektoratu Univerziteta u Zenici upriličeno potpisivanje Sporazuma o stručnoj i naučnoj saradnji između Univerziteta u Zenici i Eastern Mininig d.o.o. Vareš. Sporazum su potpisali prof.dr.sc. Jusuf Duraković, rektor  Univerziteta i gosp. Alem Logo, izvršni direktor Easter Mining-a.

Ovim Sporazumom definirana je saradnja u izvođenju zajedničkih naučnoistraživačkih  programa i projekata i zajednički nastup prema fondovima za finansiranje naučnih istraživanja, izvođenje zajedničke terenske nastave i stručne prakse, izvođenje zajedničkih poslova na izradi elaborata, studija, saradnja pri izradi diplomskih radova i disertacija, saradnja između laboratorija, zajedničko organiziranje skupova, stipendiranje najboljih studenata i sponzoriranje studentskih aktivnosti.

Osim toga potpisan je i poseban sporazum između Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Eastern Mininig d.o.o., a koji je u ime fakulteta potpisao dekan prof.dr.sc. Ibrahim Plančić.

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search