Poziv na ”NIRA lideri” trening za studente i studentice Univerziteta u Zenici

Poziv na ”NIRA lideri” trening za studente i studentice Univerziteta u Zenici

 

Sarajevo – Zenica, 21.2.2019.

POZIV

”NIRA lideri” trening

za studente i studentice Univerziteta u Zenici

 • Pozivaju se studenti i studentice Univerziteta u Zenici, svih godina studija, da se prijave na ”NIRA lideri” trening u okviru Inicijative za kreativni dijalog (IKDE). Trening organiziraju TPO Fondacija iz Sarajeva i Univerzitet u Zenici.
 • Trening ”Nira lideri” se sastoji od dva dvodnevna treninga: jedan obuhvaća lični a drugi profesionalni razvoj. Tokom ovih treninga, studenti i studentice će biti u prilici naučiti kako jačati svoje samopouzdanje, preuzeti kontrolu, naučiti prihvaćati uspjehe i neuspjehe, vjerovati u sebe i postizati svoje ciljeve, kako upravljati svojom karijerom, brendirati svoje talente, te steći osnovne vještine potrebne za profesionalni razvoj i apliciranje na projekte.
 • TPO Fondacija pokriva troškove hrane, osvježenja i didaktičkih materijala za učesnice i učesnike.
 • Nakon završenih treninga, učesnici i učesnice će dobiti certifikat, te imati priliku da apliciraju za grantove kod TPO Fondacije na temu Građanskog aktivizma i ljudskih prava.
 • 10 najboljih aplikacija će dobiti finansijska sredstva i mentorsku podršku za realizaciju svojih projekata.
 • Učesnici ovih treninga će također imati priliku za povezivanje sa studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli i studentima/-icama drugih univerziteta u BiH i regiji koji/-e rade na sličnim projektima.
 • Učesnici/-ice će moći sudjelovati u novom programu kritičkog mišljenja koji će se odvijati u Zenici i koji će nuditi atraktivne sadržaje i nove forme komunikacije.
 • Ovo je prilika za sve studente/-ice, koji/-e žele i hoće unaprjeđivati sebe, svoje vještine i kreirati nove prilike za pronalaženje poslova i izgradnju karijere, da se prijave na Poziv.
 • Prijave su otvorene od 21.2. do 4.3. tekuće godine.
 • Za sva dodatna pitanja, obratite se projekt koordinatorici Azri Nezirić: koordinator5@tpofond.org i koordinatoru Univerziteta Arasu Boriću: arasboric1970@gmail.com
 • Prijave sa motivacionim pismom do maks. 500 riječi šaljete na mailove: koordinator5@tpofond.org arasboric1970@gmail.com

OBRAZAC PRIJAVE