POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA: ERASMUS+MOBILITY PROGRAMME- ˝1 DECEMBRIE 1918˝ UNIVERSITY OF ALBA IULIA, RUMUNIJA – rok za prijavu produžen do 21.2.2018. godine

POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA: ERASMUS+MOBILITY PROGRAMME- ˝1 DECEMBRIE 1918˝ UNIVERSITY OF ALBA IULIA, RUMUNIJA – rok za prijavu produžen do 21.2.2018. godine

Univerzitet u Zenici objavljuje poziv za prijavu studenata za razmjenu u okviru Erasmus+programa za˝1 Decembrie 1918˝ University of Alba Iulia, Rumunija za ljetni semestar 2017/18.godine. Pripadajuća mjesečna stipendija za studente iznosi 750 eura, a program pokriva i putne troškove u iznosu od 180 eura.

Polje studija: jezici/ obrazovanja; ekonomija;pravo

Godina studija: I ciklus

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci (ljetni semestar akademske 2017/18)

Rok za prijavu produžen do 21.02.2018.godine

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Prosjek ocjena
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. CV na engleskom jeziku

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu rektorat-1@unze.ba sa naznakum ERASMUS/ALBA IULIA.

Uspješni kandidati će biti pozvani na intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata u petak16.02.2018.godine.

Dodatne informacije o univerzitetu možete pronaći na web stranici www.uab.ro