POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA: ERASMUS+MOBILITY PROGRAMME- Univerzitet u Saarlandu, Njemačka

POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA: ERASMUS+MOBILITY PROGRAMME- Univerzitet u Saarlandu, Njemačka

Univerzitet u Zenici objavljuje poziv za prijavu studenata za razmjenu u zimskom semestru 2016/2017 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Saarlandu. Pripadajuća mjesečna stipendija za studente iznosi 750 eura,a program pokriva i putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: Jezici, Pravo, Materijali

Godina studija: I i II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci (zimski semestar akademske 2016/17)

Rok za prijavu: 23.06.2016.godine

 

FROM

[Erasmus code or city of the sending institution]

TO

[Erasmus code or city of the receiving institution]

Subject area code * [ISCED 2013]

 

Subject area name * Study cycle [short cycle, 1st , 2nd or 3rd] * Number of student mobility periods
Student Mobility for Studies [total number of months of the study periods or average duration*]
Zenica D SAARBRU01 023 Languages 1st 5 months
0421 Law 2nd 5 months
072 Materials Sciences 2nd 5 months

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Diploma o završenom I ciklusu studija (studenti Master studija)
  2. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  3. Prosjek ocjena/ Dodatak diplomi
  4. Kopija važećeg pasoša
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku

 Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu rektorat-1@unze.ba sa naznakum ERASMUS/SAARLAND.

Uspješni kandidati će biti pozvani na intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na sljedećom linkovima:

https://www.uni-saarland.de/campus/studium/vorlesungsverzeichnis.html

https://www.uni-saarland.de/en/global/welcome-center/accommodation

https://www.unisaarland.de/campus/studium/studienorganisation/semestertermine/ws2016.html

https://www.uni-saarland.de/sprachkurse-daf

https://www.szsb.uni-saarland.de