skip to Main Content

POZIV za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost na Univerzitetu u Poatjeu, Francuska akademskoj 2023/2024. godini

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje poziv za prijavu studenata za razmjenu u zimskom ili ljetnom semestru 2023/24.godine u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Poatjeu, Francuska. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 800 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: jezici, ekonomija, pravo, IKT, prirodne nauke

Godina studija: I i II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: zimski ili ljetni semestar akademske 2023/24

Rok za prijavu:  16.06.2023.godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  • Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  • Transkript sa prosjekom ocjena
  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  • CV na engleskom jeziku

Molimo sve kandidate koji su zainteresovani za mobilnost na ovom univerzitetu da se u toku naredne sedmice jave lično u Ured za međunarodnu saradnju. Prijavom na ovaj poziv studenti će iskazati interes za mobilnost na navedenom Univerzitetu a konačnu odluku o izboru kandidata donijet će zajednička komisija Univerziteta u Poatjeu i Univerziteta u Zenici.

Ovim putem naglašavamo da se studenti mogu prijaviti za mobilnost u svrhu istraživanja za diplomske, master ili doktorske radove.

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu mms@unze.ba   sa naznakom ERASMUS/Poatje.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search