fbpx
skip to Main Content

Predstavnici Metalurško-tehnološkog fakulteta u posjeti kompaniji ArcelorMittal

Predstavnici Metalurško-tehnološkog Fakulteta U Posjeti Kompaniji ArcelorMittal

Dana 17.09. 2019. godine profesori Metalurško-tehnološkog fakulteta, zajedno sa dekanom Prof.dr.sc. Ilhanom Bušatlićem, posjetili su kompaniju ArcelorMittal Zenica. Domaćin profesorima je bio generalni direktor kompanije gospodin Biju Nair sa saradnicima. Svrha posjete su bili razgovori o dosadašnjoj i budućoj suradnji Fakulteta i AMZ. Domaćini su upoznali  profesore sa trenutnim i planiranim aktivnostima u pojedinim departmentima sa posebnim akcentom na izvedbene pojekte na polju zaštite okoliša. Također, u toku razgovora Dekan Faulteta je iskoristio priliku da se zahvali direktoru i predstavnicima AMZ na saradnji i pomoći koju kompanija kontinuirano pruža Fakultetu u vidu stipendiranja studenata, omogućavanja obavljanja ferijalne prakse studentima treće godine studija, studijskim posjetama u okviru nastavnih planova i programa predmeta koji sa bave problematikom proizvodnje i prerade čelika i na svim drugim vidovima saradnje. Također, u toku razgovora zaključeno je da dosadašnja uspješna saradnja treba biti nastavljena i intenzivirana kroz uključivanje nastavnika i saradnika u različite projektne zadatke i istraživanja koji su u datom momentu aktuelni u pogonima AMZ. U okviru posjete kompaniji organizovan je i obilazak pogona Energetika, Čeličana i Aglomeracija. gdje se trenutno realizuju kapitalni projekti na polju zaštite okoliša a odnose se na ugradnju najnovijih filtera.

Prodekan za NIR Fakulteta
Prof.dr.sc. Hasan Avdušinović

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top