Preporuka postupanja na fakultetima vezano za studente koji pohađaju nastavu ili borave u organizovanom smještaju (specifične mjere zaštite vezano uz nCov bolesti COVID-19)

Preporuka postupanja na fakultetima vezano za studente koji pohađaju nastavu ili borave u organizovanom smještaju (specifične mjere zaštite vezano uz nCov bolesti COVID-19)