Prezentacija projekata odobrenih od strane FMON-a za 2019. godinu

Prezentacija projekata odobrenih od strane FMON-a za 2019. godinu

Obavještavamo sve zaposlenike Univerziteta u Zenici, da će se prezentacija projekata odobrenih od strane FMON-a za 2019. godinu, obaviti na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u Sali za sastanke, u ponedjeljak, 16.12.2019. godine, s početkom u 13,00 sati.

Prorektor za naučnoistraživački rad
Prof.dr sc. Dr. h.c. Sabahudin  Ekinović, s.r