Prezentacija rezultata Tempus projekta “Poboljšanje partnerstva s preduzećima unapređenjem regionalnih potencijala za upravljanje kvalitetom u zemljama zapadnog balkana (EQIWBC)”

Prezentacija rezultata Tempus projekta “Poboljšanje partnerstva s preduzećima unapređenjem regionalnih potencijala za upravljanje kvalitetom u zemljama zapadnog balkana (EQIWBC)”

U utorak, 20.6.2017, s početkom 11:00, na Politehničkom fakultetu, u Centru za menadžment, kvalitet i razvoj (kabinet broj 3105), održat će se prezentacija rezultata Tempus projekta “POBOLJŠANJE PARTNERSTVA S PREDUZEĆIMA UNAPREĐENJEM REGIONALNIH POTENCIJALA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA (EQIWBC)”.
Ova prezentacija je prva u nizu prezentacija rezultata međunarodnih projekata u kojima je kao partner učestvovao Univerzitet u Zenici. Realizuje se prema zaključku Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici, s ciljem diseminacije informacija i dodatnog osposobljavanja osoblja Univerziteta, kao jedna od aktivnosti iz Akcionog plana poboljšanja nakon akreditacije.