fbpx
skip to Main Content

PROF.DR.SC. DAMIR KUKIĆ UČESTVOVAO NA ČETVRTOM REKTORSKOM FORUMU UNIVERZITETA JUGOISTOČNE EVROPE I ZAPADNOG BALKANA

PROF.DR.SC. DAMIR KUKIĆ UČESTVOVAO NA ČETVRTOM REKTORSKOM FORUMU UNIVERZITETA JUGOISTOČNE EVROPE I ZAPADNOG BALKANA

Prof. dr.sc. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici učestvovao je na Četvrtom rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana koji se održao na Univerzitetu Crne Gore  u Podgorici.

Na Forumu su učestvovali rektori 30 univerziteta, a ovom priliko usvojen je Poslovnik o radu rektorskog foruma univerziteta Jugositočne Evrope i Zapadnog Balkana.

Rektori su također, usaglasili modele međuuniverzitetske saradnje kao i način prezentacije Foruma na Londonskoj konferenciji koja će biti posvećena Berlinskom procesu i pitanjima finansiranja naučnoistraživačkih projekata na prostoru Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, a koja će biti održana u maju.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top