skip to Main Content

Prof.dr.sc. Larisa Velić, dekanesa Pravnog fakulteta UNZE, dobitnica Plakete Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine

Skupština Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine je prijedlogom članova Skupštine Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine jednoglasno usvojila prijedlog i dodijelila plakete za izuzetan doprinos radu i razvoju univerziteta zaslužnim profesorima.

Jednoglasno je odlučeno da će „Plaketa Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine“ biti dodijeljena dekanesi Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, prof.dr.sc. Larisi Velić, za izuzetan doprinos razvoju javnih univerziteta/sveučilišta  kroz istaknuti rad na naučnom, nastavnom i stručnom polju, te širenju ugleda univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini i svijetu.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search