Promovirana monografija „Petnaest godina Univerziteta u Zenici“

Promovirana monografija „Petnaest godina Univerziteta u Zenici“

U srijedu, 1. juna, na Fakultetu za metalurgiju i materijale u Zenici održana je promocija monografije „Petnaest godina Univerziteta u Zenici“ koja je izašla u izdanju ove visokoškolske ustanove u okviru obilježavanja pomenutog vrijednog jubileja. Na promociji su govorili prof. dr Dževad Zečić, rektor Univerziteta u Zenici, prof. dr Sabahudin Ekinović, rektor Univerziteta u periodu od 2005. do 2013. godine, profesor emeritus Safet Brdarević, član Redakcijskog odbora Monografije i vršilac dužnosti rektora Univerziteta u periodu od 2000. do 2004. godine, prof. dr Ilhan Bušatlić, dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale, te Aras Borić, član Redakcijskog odbora Monografije.

Prof. dr Sabahudin Ekinović osvrnuo se na razvoj Univerziteta u proteklom periodu i izazove pred kojim su stajali njegovi osnivači, dok je rektor prof. dr Dževad Zečić govorio o aktuelnim projektima Univerziteta i planovima za osnivanje novih fakulteta i studijskih odsjeka. Prof. dr Ilhan Bušatlić govorio je o historiji visokog obrazovanja u „gradu čelika“ koja seže čak do šezdesetih godina prošlog vijeka, a profesor Safet Brdarević o samoj realizaciji ovog izdavačkog projekta.

Inače, ova monografija, bogato ilustrirana fotografijama renomiranog umjetnika Dade Ruvića, na dvije stotine stranica prikazuje razvojni put Univerziteta, njegove najvažnije projekte, unutarnju organizaciju te predstavlja sve njegove organizacione jedinice.