fbpx
skip to Main Content

Promovisan Centar za energetsku efikasnost i održano prvo predavanje „Energetska tranzicija“

Promovisan Centar Za Energetsku Efikasnost I Održano Prvo Predavanje „Energetska Tranzicija“

Organizacijom javnog predavanja o temi „Energetska tranzicija“, jučer je u amfitetaru Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici ozvaničen rad Centra za energetsku efikasnost koji je uspostavljen pri Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Nakon pozdravnog obraćanja i izražavanja dobrodošlice prisutnima od strane rektora Univerziteta u Zenici prof.dr. Jusufa Durakovića, Centar je službeno otvorio ministar za obrazovanje nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona prof. dr. Spahija Kozlić. Nakon toga su uslijedila predavanja. Budući, da pored javnih poslova, Centar za energetsku efikasnost treba da bude servis privredi i industriji, gdje je sam Univerzitet odavno prisutan i ima značajne rezultate i patente u oblasti energijske efikasnosti, ponajprije kroz praktični rad i konkretne projekte koje je vodio r. prof.dr. Jusuf Duraković. Profesor Duraković je redovni profesor iz oblasti toplotehnike na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Objavio je preko 30 radova, uradio je na desetine projekata i posjeduje vlastite patente. Stoga je rektor Univerziteta u Zenici r. prof. dr. Jusuf Duraković održao prvo predavanje na temu Energijska efikasnost u industriji.

Mr. sc. Nihad Harbaš je eksterni saradnik našeg Centra i jedan od vodećih stručnjaka u oblasti energetike, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini. Nalazi se na listi stručnjaka iz navedenih oblasti u Sekretarijatu Energetske zajednice u Beču. Radi na projektima reforme energetskog sektora u BiH prema najboljim praksama EU, a uključen je i u projekte na području Zapadnog Balkana, EU i šire. Kao stručnjak Međunarodne agencije za obnovljivu energiju učestvuje u projektima solarnih, vjetro, hidro elektrana, biomase i biogasa širom Svijeta. On je skupu predstavio stručne aktuelnosti i kretanja u oblasti energetike s temom “Energetski tokovi, stanje i perspektive u BiH”.

Kako proizvodnja energije ima svoje otpadne tokove, nedvojbeno se postavlja pitanje, da li otpad, posebno čvrsti, posjeduje energiju koja se može iskoristiti? Možemo li reducirati količine otpada koji svakodnevno odlaze na deponije otpada i preobraziti ih u energente, koje će koristiti industrija, čime bismo produžili životni vijek deponije, a industriji osigurali jeftinije gorivo potrebnih kvaliteta. Ta pitanja, između ostalog, je na današnjoj javnoj sesiji problematizirao kroz temu «Energetski potencijal otpada», prof. dr. Nusret Imamović. Nusret Imamović je vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i do sada je objavio preko 35 naučno-stručnih radova, te realizovao preko 50 stručnih, istraživačkih i razvojnih projekata. Ovlašteni je projektant i sudski vještak, te posjeduje Federalna licencu za obavljanje energijskih pregleda i izdavanje certifikata složenih objekata. Profesor je ujedno i direktor Centra za energetsku efikasnost.

Nakon toga, predavanje je održao Edin Berberović, vanredni profesor na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Doktorirao je na Tehničkom univerzitetu u Darmstatu u Njemačkoj. Bavi se proračunima i računarskim simulacijama strujanja fluida i prijenosa toplote relevantnih u sektoru energetike. Budući da danas nema razrade i analize bilo kojeg tehničkog sistema, pa tako ni rješenja u polju Energetike, bez izrade opitnih modela i simulacije njihovog rada u datim okolnostima, profesor Berberović je svojim predavanjima prisutnima, približo značaj ovih alata i naučnih metoda, kroz prezentaciju pod nazivom «Primjena računarskih simulacija u energetici», koja su direktno kolinearna s današnjim trendovima energetske efikasnosti i nosećom temom «Energetske tranzicije», a sve u kontekstu raspoloživih kapaciteta koje posjeduje Univerzitet u Zenici.

Budući da značajan dio objekata i opreme Univerziteta u Zenici je predmet konkretnih mjera energijske efikasnosti sa osjetnim i vidljivim benefitima, koji su pečat da su načinjeni ispravni koraci u datim vremenima iza nas, a ujedno su i odskočna daska i vjetar u leđa za nove podvige istog energijskog žanra. Važne detalje u vezi tih projekata i pratećih informacija je prezentovao gospodin mr.sc. Dino Eminović u okviru teme «Projekti i mjere energijske efikasnosti na Univerzitetu u Zenici». Dino Eminović je diplomirani inženjer mašinstva i ovlašteno je stručno lice iz oblasti energijske efikasnosti pri Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, član je Centra za energetsku efikasnost i obnaša funkciju direktora Studentskog centra Univerziteta u Zenici u drugom mandatu.

Nakon toga, rektor Univerziteta u Zenici, r.prof.dr. Jusuf Duraković je uručio Pismo namjere predstavniku Ureda UNDP-a gospodinu Hamdiji Mujezinu, za izradu dokumentacije Studije izvodivosti za realizacije projekta vlastite toplane Univerziteta u Zenici na toplotne pumpe, za što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala potrebnu predhodnu saglasnost.
I naposlijetku, događaj je okončan kroz pitanja i diskusija prisutnih.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search