Naslov publikacije: Quality,

ISSN: 1512-9268, Izdavač: Mašinski fakultet et al.

Naslov publikacije: TMT Proceedings,

ISSN: 1840-4944, Izdavač: Mašinski fakultet et al.

Naslov publikacije: TMT Journal,

ISSN: 2303-4009, Izdavač: Mašinski fakultet et al.

Naslov publikacije: Održavanje (Maintenance),

ISSN: 1986-583X, Izdavač: Mašinski fakultet

Naslov publikacije: Metalni i nemetalni materijali,

ISSN: -, Izdavač: Metalurško-tehnološki fakultet

Naslov publikacije: Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici,

ISSN: 1512-9195, Izdavač: Filozofski fakultet

Naslov publikacije: Didaktički putokazi,

ISSN: 1512-5998, Izdavač: Filozofski fakultet et al.

Naslov publikacije: Bh. ekonomski forum,

ISSN: 1986-681X, Izdavač: Ekonomski fakultet

Naslov publikacije: Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici,

ISSN: 1986-5791, Izdavač: Pravni fakultet

Naslov publikacije: Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici,

ISSN: 1840-4448, Izdavač: Islamski pedagoški fakultet,

Indeksirano u: EBSCO i CEEOL