REKTORAT

Telefon E-mail
Mediha Arnaut, dipl.pravnik Generalni sekretar +387 32 444 420 (lokal 120) mediha.arnaut@unze.ba

Kabinet rektora

Telefon E-mail
Emira Bajrić, dipl.soc.ped. Poslovni sekretar +387 32 444 430, fax: +387 32 444 431 kabinet.rektora@unze.ba
Indira Čeliković Tehnički sekretar +387 32 444 420 (lokal 119) indira.celikovic@unze.ba
PR kancelarija (odnosi s javnošću) Telefon E-mail
Derviša Zahirović, MA prava Stručni saradnik za informisanje +387 32 444 430, fax: +387 32 444 431 dervisa.zahirovic@unze.ba

Kabinet prorektora

Telefon E-mail
Sandra Granić Referent za administrativne poslove +387 32 444 420 (lokal 103)
+387 32 444 421 Telefaks
sandra.granic@unze.ba

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove

Odjeljenje pravnih i kadrovskih poslova Telefon E-mail
Doc.dr sc. Aida Rizvanović, prof. Koordinator pravnih i opštih poslova 444 420 (lokal 119) aida.rizvanovic@unze.ba
Almir Salčinović, dipl.pravnik Koordinator pravnih, kadrovskih i opštih poslova +387 32 444 420 (lokal 144) almir.salcinovic@unze.ba
Odjeljenje opštih poslova Telefon E-mail
Dubravka Karahodžić Referent za prijem i otpremu pošte 444 420 (lokal 115) dubravka.karahodzic@unze.ba
Ahmet Šabić Referent za opšte poslove 444 420 (lokal 115) ahmet.sabic@unze.ba

Služba za ekonomske i finansijske poslove

Telefon E-mail
Mr. sc. Jasminka Ekinović,dipl.ecc. Šef službe za ekonomsko-finansijske poslove 444 420 (lokal 121) jasminka.ekinovic@unze.ba
Ernad Rušidović,dipl.ecc. Stručni saradnik za knjigovodstvo 444 420 (lokal 146) ernad.rusidovic@unze.ba
Mr sc. Jasmin Islambegović, dipl.ecc. Stručni saradnik za računovodstvo 444 420 (lokal 130) jasmin.islambegovic@unze.ba
Armin Ormanović, dipl.ecc. Stručni saradnik za plan, ostvarenje i analizu prihoda 444 420 (lokal 145)
Kenan Mulahasanović, bak.ecc. Referent za nabavku 444 420 (lokal 222) kenan.mulahasanovic@unze.ba
Derviš Dervišević Referent za projekte 444 420 (lokal 124) dervis.dervisevic@unze.ba
Sađida Čizmić Referent za obračun plaća i naknada spoljnjim saradnicima i naknada po ostalim ugovorima 444 420 (lokal 135) sadjida.cizmic@unze.ba
Amira Bukva Referent za obračun plaća i naknada spoljnjim saradnicima i naknada po ostalim ugovorima 444 420    (lokal 135) amira.bukva@unze.ba
Binaid Kobilica Referent za stalna sredstva i sitan inventar 444 420    (lokal 116) binaid.kobilica@unze.ba
Olgica Drinić, ecc. Knjigovođa kupaca i dobavljača 444 420 (lokal 146) olgica.drinic@unze.ba
Senada Mehmedić Blagajnik budžeta Univerziteta 444 420 (lokal 117) senada.mehmedic@unze.ba
Lejla Skender Operater za trezor 444 420 (lokal 115) lejla.skender@unze.ba
Sanja Mušinović Referent za nabavku 444 420 (lokal 145) sanja.musinovic@unze.ba

Služba za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju

Kancelarija za odnose s javnošću Telefon E-mail
Amra Muslić – Halilović,
profesor engl. jezika i književnosti
Koordinator za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju +387 32 444 420 (lokal 126) amra.muslic@unze.ba

Služba za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)

Telefon E-mail
Mirsad Subašić, prof.mat.i inf. Koordinator za informatičke poslove  +387 32 444 420 mirsad.subasic@unze.ba

Univerzitetska biblioteka

Telefon E-mail
Aras Borić, dipl. komp. i dipl.bibl. Rukovodilac Univerzitetske biblioteke +387 32 409 525 aras.boric@unze.ba