Stipendije za studij u Grčkoj

Stipendije za studij u Grčkoj

Fondacija za stipendiranje (IKY) Ministarstva obrazovanja, istraživanja i religijskih pitanja Grčke, proslijedila je informaciju o programu stipendija studija u Grčkoj za 2017/2018. školsku godinu za strane državljane.

U prilogu se nalazi poziv aplikantima, sa kriterijima, kao i aplikacioni obrazac, uz napomenu da zainteresirani kandidati dokumentaciju i aplikaciju trebaju proslijediti:

  1. direktno IKY fondaciji na e-mail adresu: foreigners@iky.org i
  2. kompletnu dokumentaciju (hard copy) Ambasadi Grčke u Sarajevu (Obala Maka Dizdara 1).

Nepotpune i neblagovremene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

Krajnji rok za predaju aplikacije je srijeda, 06.09.2017. godine.

Više informacija je moguće dobiti putem stranice www.iky.gr.

poziv aplikantima sa kriterijima i aplikacioni obrazac