Učešće na petoj međunarodnoj konferenciji studenata tehničkih nauka ‘ISC2018’ u Boru

Učešće na petoj međunarodnoj konferenciji studenata tehničkih nauka ‘ISC2018’ u Boru

U periodu od 28. do 30. 09. 2018. godine na Tehničkom fakultetu u Boru Univerziteta u Beogradu  održana je peta međunarodna konferencija studenata tehničkih nauka ‘ISC2018’. Kao i prošle godine, Metalurško-tehnološki fakultet UNZE je bio suorganizator navedene konferencije. Studenti našeg Fakulteta su i ove godine pokazali veliko interesovanje za ovu konferenciju i zajedno sa svojim nastavnicima-Mentorima su učestvovali sa jedanaest radova. Od prijavljenih jedanaest radova sedam je usmeno prezentovano a četiri rada su prezentovana u okviru poster sekcije. Službeni jezik konferencije je bio engleski. Potrebno je istaći da je kvalitet prezentovanih radova na konferenciji bio na veoma visokom nivou a nagrada ‘Dragana Živković’  za najbolju usmenu prezentaciju je, kao i prošle godine, pripala studentima našeg Fakulteta Emini Vardo i Ammaru Sejdinoskom koji su prezentovali rad ‘Dilatometric Analyse of Martensite Microstructure Decomposition’ a mentori navedenog rada su bili prof. dr.sc. Almaida Gigović-Gekić i prof.dr.sc. Hasan Avdušinović. U pratnji studenata koji su učestvovali na konferenciji bili su i nastavnici-mentori:   Dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić, prof.dr.sc. Hasan Avdušinović, prodekan za NIR Fakulteta, prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić i doc.dr.sc. Nadira Bušatlić.