skip to Main Content
unija studenata logo

UNIJA STUDENATA
UNIVERZITETA U ZENICI

Fakultetska 3, 72000 Zenica, BiH
Tel: +387 32 444 420
Fax: +387 32 444 431
E-mail: esa: us@unze.ba
www.us.unze.ba

U retrospekciji, niti jedan student se neće sjećati onog „pravo dobro položenog ispita“ ili „najluđeg predavanja ikad“. Tu titulu će uvijek uzimati studentski provodi, putovanja ili ono kada je Mirza ul… O tome ne bismo trebali pričati. :D Sve u svemu, završili ste srednju školu, student ste sada. Čestitamo, bravo, wow. Međutim, svi znamo zašto smo tu. Taj notorni status studenta koji odjekuje stoljećima unazad kroz svaku naciju i kulturu na našoj planeti nije iluzija. Revolucionari, vizionari, inovatori… To nisu samo epiteti koje nam daje neka random bakica koja stoji ispred nas u redu dok plaćamo račune. Razumijemo da ste nekada u školi bili predsjednik razreda ili higijeničar (za one koji su bili malo manje ambiciozni), ali moramo priznati da su to više bile neke simbolične funkci- je, te da vas se zbog istih sada vjerovatno sjećaju kao one osobe koja je svima govorila da budu tiši.

Tu dolazi Unija studenata Univerziteta u Zenici, u potpunosti studentska organizacija sa demokrats- ki izabranim predstavnicima studenata na svim ciklusima i godinama studija, te smjerovima ods- jeka, odsjecima fakulteta i fakultetima Univerzite- ta. Članovi Unije studenata se biraju u članstva svih organa i tijela Univerziteta u Zenici, te orga- nizacionih jedinica, gdje ravnopravno predlažu, učestvuju u raspravi i glasaju o svim promjenama vezanim za Univerzitet i studente. Bilo da je u pi- tanju naučno-nastavno vijeće nekog  fakulteta, ili Senat, najviše akademsko tijelo Univerziteta u Zenici, vi kao student ćete imati priliku da svojim djelovanjem utječete na donošenje važnih odlu- ka, a samim time i da se nosite s većom odgovor- nošću u vezi toga. Međutim, ako to nije vaš„fazon“, onda se uvijek možete uključiti u izradu i realizaci- ju projekata, organizovanje putovanja i sportskih aktivnosti, itd.

Unija studenata će uvijek štititi prava studenata i raditi na poboljšanju studentskog života.

Za kraj želimo da vam damo naš savjet: uvijek obraćajte pažnju na fusnote.

Unija studenata Univerziteta u Zenici je neprofitna, nevladina, nestranačka organizacija. To znači da je svaki vid rada u Uniji studenata volonterski. Dakle, nema zarade novca. Ništa! Nula! Možda otputujete negdje, ali samo ako se uključite u rad Unije. Ili ako pametno napravite neki dobar projekat, onda možda nešto i zaradite, recimo, iskustvo… Ništa ne garantujemo! :D

Fakultetska 3, 72000 Zenica, BiH
Tel: +387 32 444 420
Fax: +387 32 444 431
E-mail: esa: us@unze.ba
www.us.unze.ba

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search