skip to Main Content

Zvanična posjeta rektora Univerziteta u Zenici prof. dr. Jusufa Durakovića Univerzitetu “Karatekin” u Čankiriju

Rektor Univerziteta u Zenici prof. dr. Jusuf Duraković i voditeljica studijskog programa Turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici prof. dr. Edina Solak borave u zvaničnoj posjeti Univerzitetu “Karatekin” u Čankiriju. Univerzitet u Zenici i Univerzitet “Karatekin” u Čankiriju imaju jako uspješnu saradnju u okviru koje se posebno izdvaja realizirana razmjena studenata i nastavnog osoblja u oba smjera. Primarni cilj zvanične posjete Univerzitetu “Karatekin” u Čankiriju jeste unapređenje dosadašnje saradnje i pokretanje procesâ za realiziranje i drugih vidova saradnje u oblasti nastave i naučnoistraživačkih projekata. U četvrtak, 28. 9. 2023. godine rektor Duraković i prof. dr. Edina Solak posjetili su Odsjek za turski jezik i književnost Fakulteta za književnost i Ekonomski fakultet Univerziteta “Karatekin” u Čankiriju. Predstavnici Univerziteta u Zenici i Univerziteta “Karatekin” u Čankiriju razmatrali su mogućnosti realiziranja programa dvojnih diploma i zajedničkih naučnoistraživačkih projekata. U petak, 29. 9. 2023. godine rektor Univerziteta u Zenici prof. dr. Jusuf Duraković prisustvovao je Rektorskoj konferenciji Udruženja univerzitetâ Zapadne crnomorske regije u Republici Turskoj. Na navedenoj konferenciji rektor Duraković održao je uvodno izlaganje u okviru kojeg je predstavio historijat i organizacijsku strukturu Univerziteta u Zenici. Pored toga, rektor Duraković pozvao je rektore svih univerziteta koji ulaze u sastav Udruženja univerzitetâ Zapadne crnomorske regije u Republici Turskoj da svojim prisustvom uveličaju Svečanu akademiju Univerziteta u Zenici, koja će se održati u Bosanskome narodnom pozorištu u Zenici 18. 10. 2023. godine.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search