03.08.2018.  CIP  UNZE: RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GIZ-A U SARAJEVU

03.08.2018. CIP UNZE: RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GIZ-A U SARAJEVU

Direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković imao je radni sastanak u Sarajevu sa predstavnicima GIZ BIH gosp. Karl Heinz Jachom i Krunoslavom Rašićem na temu sveobuhvatnih aktivnosti koje UNZE radi u sklopu projekata sa GIZ-om kao i opšteg modela provođenja Triple Helix modela na UNZE. Prof.Petković je upoznao predstavnike sa mjestom i ulogom CIP-a na UNZE te predstavio različiti broj aktivnosti koje imaju karakter Triple Helix modela rada. Te aktivnosti prof.Petković je podjelio u one koje imaju karakter projektnog pristupa (npr. tekući projekti koje imaju MF i EF sa GIZ-om) do procesnog pristupa (npr. oblast ekološkog monitoringa za potrebe ZDK koje rade MF i Institut Kemal Kapetanović) koji su regulisani protokolima i ugovorima koje UNZE ima sa resornim ministarstvima i firmama iz ZDK i šire. Prof.Petković je istako da je tradicija triple-helix modela dugo prisutna na UNZE i da ona nije rezultat nikakvih „modnih trendova u obrazovanju i naučno-istraživačkom radu“. Naime, samo osnivanje prvih tehničkih fakulteta i instituta u Zenici ranih 60-tih godina prošlog vijeka bilo je jasno iskazan interes privrednog sektora i tadašnjih organa vlasti. Takav pristup već 18 godina je prisutan i u radu na UNZE sa jasno iskazanim problemima promjene strukture vlasništva poslovnih sistemau BIH. No takav koncept od strane UNZE nije napušten i predstavlja jednu od strateških vizija razvoja i rada UNZE. Predstavnici GIZ-a su istakli da na bazi široke saradnje koju imaju sa akademskom zajednicom u BIH mogu sa sigurnošću potvrditi značaj i ulogu UNZE u modelu triple-helix. To potvrđuje i činjenica da je ZDK najaktivniji kanton u privrednom smislu u FBIH a pojedini gradovi i opštine ove regije su regionalni lideri u privrednom smislu. Dogovoreno je da se početkom septembra 2018.godine organizuje sastanak sa dekanima MF i EF UNZE u Zenici u cilju definisanja daljih aktivnosti po triple-helix modelu. Ovaj sastanak je upriličen na fonu brojnih aktivnosti na EU projektu ProLocal.