26.07.2018.  CIP-MF UNZE: ŠIRI RADNI SASTANAK TIMA PROJEKTA RIPEUD

26.07.2018. CIP-MF UNZE: ŠIRI RADNI SASTANAK TIMA PROJEKTA RIPEUD

U sklopu radnih aktivnosti na projektu RIPEUD- Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni, predstavnici MF UNZE prof.dr Darko Petković, prof.dr Fuad Hadžikadunić i asist. Emir Đulić imali su radni sastanak sa predstavnicima agencije ZEDA (Amir Kubat i Senad Pašalić) oko aktivnosti na projektu RIPEUD kao i promocije novog studijskog programa na MF UNZE:  Dizajn i tehnologije u drvopreradi – DTD na UNZE. Prof. Petković je naglasio značaj projekta GIZ RIPEUD za buduću još bolju saradnju agencije ZEDA, laboratorije LIND i Mašinskog fakulteta. Šef projekta RIPEUD prof.Petković je naglasio značaj poštivanja procedura u projektu EU-GIZ te u tom smislu upozorio predstavnike ZEDE da za sve aktivnosti nabavke i štampanja bilo kakvih dokumenata najprije zatraže odobrenja od GIZ Sarajevo a putem sekretara projekta asistenta Emira Đulića. Ponovo su prezentovani svi radni paketi te dat pregled urađenih poslova i utvrđena dinamika za nove aktivnosti. Prof. Petković je još jednom podcrtao da je najvažnija aktivnost projekta – razvoj i prihvatanje novog studijskog programa DTD na MF UNZE urađen te da je u tom smislu EU GIZ projekt i njegova pomoć bila ogromna nakon gotovo 2 godine blokade procesa razvoja studija na UNZE.