05.03.2019. CIP I URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNZE: PREDAVANJE ZA UČENIKE MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE U BUSOVAČI

05.03.2019. CIP I URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNZE: PREDAVANJE ZA UČENIKE MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE U BUSOVAČI

U nastavku promocije na projektu STINT-„Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH (Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education / STINT)“ u sklopu programa Erasmus+ šef projektnog tima UNZE prof.dr Darko Petković, održao je predavanje za učenike Mješovite srednje škole u Busovači. Tema je bila Bolonjski proces i internacionalizacija u BIH – Kako Univerzitet u Zenici radi na ovim temama kao i razvoj novih studijskih odsjeka koji imaju međunarodni karakter. U uvodnom razgovoru sa direktorom Admirom Hodžićem, prof. Petković je dobio osnovne informacije o školi a onda je pred više od 50 đaka odjeljenja gimnazije, tehničke i ekonomske škole održao navedeno predavanje. Posebno je apostrofiran značaj internacionalizacije univerziteta kao važan element rada visokoškolskih organizacija u  XXI vijeku. Bilo je govora i o modelu dualnog (kooperativnog) obrazovanja koji je u BiH tek djelimično prisutan u visokom obrazovanju. Maturante je posebno zanimalo kako se ostvaruje mobilnost, šta predstavljaju i kako se računaju ECTS bodovi, da li se sa BH univerziteta može nastaviti studij u EU, kako se naši studenti mogu upisati na inostrane univerzitete, šta je Bolonjski proces promijenio u odnosu na sistem studiranja prije Bolonjske deklaracije, da li su naše diplome priznate u Evropi, koja su pravila za upis na fakultete i dr. Na praktičnom primjeru razvoja odsjeka Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi (DTD) na Mašinskom fakultetu u Zenici, pokazano je kako se inostrana iskustva mogu iskoristiti u razvoju modernih studijskih programa na našim univerzitetima.