05.06.2018.  MF UNZE: PRAKTIČNA NASTAVA ZA STUDENTE ODSJEKA ODRŽAVANJE U MHE VITEZ I ČAJDRAŠ

05.06.2018. MF UNZE: PRAKTIČNA NASTAVA ZA STUDENTE ODSJEKA ODRŽAVANJE U MHE VITEZ I ČAJDRAŠ

U sklopu predmeta Katedre za održavanje studenti treće godine Mašinskog fakulteta UNZE imali su 06.06.2018. još jedan zanimljiv dan u poslovnom okruženju. Naime u sklopu posjeta mini-hidroelektranama (MHE) u Čajdrašu i Vitezu pored objašnjenja o načinu gradnje i rada ovih MHE sudenti su izvršili i mjerenja vibracija na ležajima sistema turbina-generator čime su i praktično provjerili stečena znanja iz teorije i vježbi u Laboratoriji za tehničku dijagnostiku MF UNZE. Pored toga je je bilo riječi o provođenju metoda defektacije tehničkih sistema, tehnologijama remonata i primjeni metoda tehničke dijagnostike u planiranju remonata. MHE Čajdraš je posebno bila interesantna studentima jer je napravljena na gradskom vodovodu grada Zenice a  MHE Vitez jer je tijesno povezana sa Poslovnom zonom PC 96 I Aqua-parka Vitez.. U pratnji studenata bili su šef Katedre prof.dr Darko Petković, te saradnici docent dr Raif Seferović i assist. Emir Đulić.