30.05.2018.  CIP UNZE: JAVNA DEBATA O POSLOVNOM RAZVOJU U TEŠNJU

30.05.2018. CIP UNZE: JAVNA DEBATA O POSLOVNOM RAZVOJU U TEŠNJU

Šef Delegacije Europske unije (EU) u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark bio je domaćin trinaeste javne debate o lokalnom ekonomskom i održivom razvoju, koja je održana u Tešnju, u okviru projekta “Lokalna zajednica prEUzima inicijativu.“ Debati u Tešnju prisustvovao je i ambasador Poljske u BiH Andrzej Krawczyk koji je ukazao na značaj lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija dok je regionalni stručnjak na polju EU integracija Danijel Mondekar, iz Hrvatske, ukazao na značaj čvrste veze između poslovnog i javnog sektora. U javnoj debati bilo je govora o vrlo različitim temama: od sektora obrazovanja i usklađenosti sa potrebama tržišta rada do sporosti u izdavanju dozvola za gradnju i razvoj poslovnih sistema. Također, organizovan je informativno-edukativni sajam na kojem su izlagali predstavnici projekata koje finansira EU i drugi donatori, a koji direktno doprinose ekonomskom i održivom razvoju lokalnih zajednica: ProLocal – Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH koji finansiraju EU i njemačka vlada, a provodi GIZ. Ispred CIP UNZE javnoj debati prisustvovao je direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković koji je nakon javne debate imao priliku da sa ambasadorom Wigemarkom i predstavnikom GIZ-a gosp. Jachom razgovara o potencijalima za razvoj dualnog sistema obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja koji se do sada nije praktikovao u BiH i regionu a predstavlja jednu od ključnih obrazovnih aktivnosti zemalja kao što su Austrija, Švicarska, Njemačka i Danska koje imaju i najmanju stopu nezaposlenih u EU. Inače MF UNZE je na putu razvoja studijskog programa Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi (DTD) koji je zamišljen da u perspektivi nakon donošenja adekvatne legislative za dualno obrazovanje bude jedan od prvih studija te vrste u BiH akademskom sektoru. U poslijepodnevnim satima gosp. Jach iz GIZ-a i prof. Petković posjetili su fabriku Pobjeda u Tešnju.