fbpx
skip to Main Content

05.11.2015. CIP UNZE:UČEŠĆE NA SEMINARU „INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO PODRŽAVA INOVACIJE I BIZNIS U KONKURENTSKOMSVIJETU“

05.11.2015. CIP UNZE:UČEŠĆE NA SEMINARU „INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO PODRŽAVA INOVACIJE I BIZNIS U KONKURENTSKOMSVIJETU“

EU projekat pod nazivom “Izgvtk_sa_151112_1radnja kapaciteta Instituta za intelektualno vlasništvo putem uspostave informaciono-edukacionih centara Instituta”, u saradnji sa Institutom za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH, nastavljen je 5-tog novembra seminarom u VTK u Sarajevu. Seminar je vodio gdin. Mihajlo ZATEZALO, evropski patentni zastupnik, iz organizacije Petošević, koji je predstavio najbolje strategije kako zaštitili svoje industrijsko vlasništvo, te također podijelio informacije o patentima, žigovima i dizajnu. G-din Zatezalo je predstavio praktične informacije o korištenju patentnih baza u inovativne svrhe. Ekspert za IP je održao predavanja na teme: Intelektualno i industrijsko vlasništvo, Inovacije i industrijsko vlasništvo, Zaštita patenata, Transfer tehnologija i indusvtk_sa_151112_2trijsko vlasništvo uz vrlo sadržajne diskusije učesnika seminara. Tokom seminara obrađen je i niz konkretnih primjera iz prakse. Na seminaru je ispred CIP učestvovao direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković. Začuđujuće je da ako se izuzmu organizatori seminara na istom je učestvovao ekstremno mali broj slušalaca iz akademske zajednice iz BIH (samo 3) te 6 ostalih predstavnika MSP i poslovnog sektora. U planu je da tokom decembra 2015.godine CIP UNZE u saradnji sa MF UNZE u Zenici organizuje predstavljanje Instituta za intelektualno vlasništvo BIH te njihove nove elektronske baze informacija koja je predstavljena na seminaru.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top