fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor predsjednika i potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici

Konkurs Za Izbor Predsjednika I Potpredsjednika Unije Studenata Univerziteta U Zenici

USUNZE
Unija studenata Univerziteta u Zeniciusunze
Fakultetska 3, 72000 Zenica
tel: +387 32 444 420
fax: +387 32 444 431
e-mail: studenti@unze.ba

 

Na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine, člana 16. stav 3. Statuta Unije studenata Univerziteta u Zenici i Odluke Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se

 

KONKURS

 

I

Za izbor:

 1. Predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici i
 2. Potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici

Opći uslovi koje kandidati trebaju da zadovolje:

 1. da studira na Univerzitetu u Zenici,
 2. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,
 3. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad,
 4. da poznaje engleski jezik,
 5. da dobro poznaje rad na računaru.

 

II

Uz prijavu na Konkurs za poziciju Predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici kandidat obavezno prilaže:

 1. biografiju sa fotografijom, podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata
 2. kopiju prve i druge stranice index-a kandidata,
 3. plan i program rada Unije studenata Univerziteta u Zenici u predstojećem periodu,
 4. dokaz o poznavanju engleskog jezika,
 5. dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

III

Uz prijavu na Konkurs za poziciju Predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici kandidat obavezno prilaže:

 1. biografiju sa fotografijom, podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
 2. kopiju prve i druge stranice index-a kandidata,
 3. dokaz o poznavanju engleskog jezika,
 4. dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja, do ponedjeljka, 16.11.2015. do 16:00 sati.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave lično dostaviti u zatvorenoj koverti u kancelariju Unije studenata Univerziteta u Zenici, zgrada Rektorata Univerziteta u Zenici, ul. Fakultetska br. 3.

 

Zenica, 10.11.2015. godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top