10.04.2019.  CIP, MF I PTF UNZE: POSLOVNI DAN ZA STUDENTE

10.04.2019. CIP, MF I PTF UNZE: POSLOVNI DAN ZA STUDENTE

Srijeda 10.04.2019.godine je bio drugi poslovni dan za studente Mašinskog i Politehničkog fakulteta u realizaciji nastavnog procesa u akademskoj 2018/19 godini. U okviru nastave na Katedri za industrijsko inženjerstvo i CIM sisteme posjetili više poslovnih sisteme u Srednjoj Bosni. Nakon polaska iz Zenice u 7,30h započelo je u 8,30 h posjetom poslovnom sistemu NOBIL Nova Bila gdje je organizovana prva posjeta vrlo zanimljivo poslovnom sistemu za proizvodnju madraca i kreveta. Studenti su mogli da se upoznaju sa vrlo savremenim materijalima i novim tehnologijama (memorijske pjene, novi načini izrade I povezivanja opruga I dr.). Ljubazni domaćini su upriličili vrlo zanimljivu posjetu uz stručna objašnjenja ljudi iz marketinga i proizvodnje.  Nakon toga u vremenu od 10-11,30 h upriličena je posjeta Livnici Turbe koja je dio poslovnog sistema POBJEDA Tešanj. Domaćini posjete bili su director Emir Jašarević i Mensur Arifaj koji su sa saradnicima dali detaljan prikaz proizvodnog procesa nakon čega je slijedio obilazak pogona izrade modela i jezgarnika, priprema i izrada kalupa, livnih peći, procesa livenja, istresanja kalupa do naknadnih obrada I kontrole kvaliteta. U sklopu narednih posjeta studenti će vidjeti mašinsku obradu ovako dobijenih odlivaka čime će imati potpunu sliku nastanka jedne pumpe ili nekog drugog proizvoda iz programe Pobjeda. Od 12,00 – 13,30 h upriličena je posjeta poslovnom sistemu PALAVRA Furniri u Biloj. Studenti su imali priliku vidjeti i upoznati se sa tehnologijom ljuštenja i struganja furnira od različitih vrsta drveta. Ova firma je najveći regionalni proizvođac furnira i gotovo sva proizvodnja se izvozi u zemlje EU, Japana, Amerike i dr.. I na kraju poslovnog dana od 13,45 – 16,00 h upriličena je posjeta poslovnom sistemu FIS – Ambyenta u Vitezu. Od nekoliko proizvodnih fabrika koje ima FIS u Poslovnoj zoni Vitez (PC 96) student su vidjeli proizvodnju namještaja od medijapana i iverice. Domaćin posjete bio je šef proizvodnje dipl.ing. Ivan Šarić sa saradnicima.