10.05.2018.  CIP I MF UNZE: POSJETA ŠUMARSKOM FAKULTETU U BEOGRADU NA PROJEKTU RIPEUD

10.05.2018. CIP I MF UNZE: POSJETA ŠUMARSKOM FAKULTETU U BEOGRADU NA PROJEKTU RIPEUD

U sklopu rada na projektu GIZ-RIPEUD – Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni kao i razvoja  novog studijskog programa  Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi (DTD) na MF UNZE, šef projekta prof.dr Darko Petković i mr maš. Almir Akvić iz zeničke drvoprerađivačke firme AL-EX  boravili su na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (www.sfb.bg.ac.rs), gdje im je domaćin bio prodekan red.prof.dr Zdravko Popović. Prof. Popović je predstavio jednu od najstarijih visokoškolskih institucija u Srbiji koja će 2020. slaviti 100 godina postojanja sa posebnim predstavljanjem studijskog odsjeka Tehnologije, menadžment i projektovanje namještaja i proizvoda od drveta (TMP). Prof.Petković je predstavio stanje drvoprerađivačkog sektora u BiH, posebno u regiji Srednje Bosne sa naglaskom na poslovne sisteme kojima UNZE gravitira i gdje redovno organizuje i dio nastavnog procesa ili prakse za svoje studente. Poseban razgovor vođen je sa v.prof. Jelenom Matić, dizajnerom sa Katedre za finalnu preradu drveta i voditeljkom Centra za projektovanje i dizajn enterijera i nameštaja. Ovaj Centar je osnovan 2004. godine u okviru Katedre finalne prerade drveta. Potreba za osnivanjem Centra nastala je kao rezultat činjenice da je u okviru nastavnog programa Odsjeka TMP počelo sa radom Usmerenje za projektovanje nameštaja i enterijera, sa nizom predmeta iz uže stručno-umjetničke oblasti, koji su se po prvi put izučavali u tom obimu na Šumarskom fakultetu. Prof. Matić predstavila je u obilasku fakulteta najvažnije radove studenata nastalih u okviru rada Centra i smjera TMP. Iskazana je puna spremnost za saradnju i pomoć MF UNZE na razvoju novog studijskog odsjeka DTD. Prof.Petković je iskazao i interes za povezivanje Odsjeka za ekološki inžinjering i zaštitu zemljišnih i vodnih resursa SF UB sa sličnim odsjekom na MF UNZE.