Posjeta Sveučilištu u Splitu

Posjeta Sveučilištu u Splitu

Prilikom posjete Sveučilištu u Splitu, prof. dr sc. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici i doc.dr sc. Harun Hodžić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, razgovarali su sa prof.dr sc. Šimunom Anđelinovićem, rektorom Sveučilišta u Splitu. Ključne teme razgovora posvećene su modelima suradnje između ove dvije visokoškolske institucije, a posebno načinu angažovanja nastavnika na Medicinskom fakultetu. I prof.dr sc. Boris Trogrlić, dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu je organizirao sastanak na kojem su precizirani elementi vezani sa kreiranje aplikacije za projekte EU, odnosno projekte prekogranične suradnje i projekte iz domena javno-privatnog partnerstva.