Panel diskusija “Programski jezici u školama i na fakultetima” – subota, 12.5.2018. godine

Panel diskusija “Programski jezici u školama i na fakultetima” – subota, 12.5.2018. godine

Poslovni sistem RMK i Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici
u okviru prvog međunarodnog IT sajma CyberExpoZe 2018
organizuju

panel diskusiju

Programski jezici u školama i na fakultetima

 

Nastavni planovi informatike, a posebno programiranja, u osnovnim i srednjim školama, ali i na fakultetima su uglavnom zastarjeli, i neosposobljavaju učenike i studente za tržište rada, koje je dinamično i koje se posljednjih godina jako promijenilo.U mnogim školama i dalje se podučavaju Pascal, Basic, Fortran i slični programski jezici koje savremeno tržište rada više ne koristi. Rijetki su oni koji se usude predavati Python, Javascript, Ruby, a nove tehnologije poput Angular, Laravel ili Unity uglavnom se i ne spominju.

Cilj ove panel diskusije je dati odgovor na pitanja:

  • Na kojim programskim jezicima treba zasnivati nastavu programiranja u osnovnim, srednjim školama i na fakultetima?
  • Koje programske jezike danas zahtijeva tržište rada i koje će zahtijevati u skoroj budućnosti?
  • Koje programske jezike će učenici i studenti lakše savladati?
  • Kako osposobiti nastavnike za inoviranu nastavu programiranja?

Gdje:                    Gradska arena “Husejin Smajlović” Zenica

Kad:                      Subota, 12.5.2018. od 11 do 13 sati

Moderator:        v.prof.dr Samir Lemeš, Univerzitet u Zenici

Panelisti:             v.prof.dr Nermin Sarajlić, Univerzitet u Tuzli

doc.dr Nevzudin Buzađija, Univerzitet u Zenici

Džavid Dautbegović, Udruženje Informatičke olimpijade u BiH

mr Edin Hadžikadunić, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona

Sanjin Osmanbašić, direktor SPARK d.o.o. Mostar