fbpx
skip to Main Content

12.03.2020. MF I CIP UNZE: PREDSTAVLJANJE PROJEKTA DUALSCI NA TV ZENICA

12.03.2020. MF I CIP UNZE: PREDSTAVLJANJE PROJEKTA DUALSCI NA TV ZENICA

Mjesec dana nakon prvog (Tzv.kick-off-meeting) sastanka u Istočnom Sarajevu održana je prva kontakt emisija TV Zenica koja je za temu imala dualni model studija u visokom obrazovanju u BIH Gosti u studiju pored novinara voditelja Vesne Jovanović bili su Ibrahim Meškić, dipl.pravnik, vlasnik firme MINEX  Trade i član projektnog tima Preduzetničke asocijacije u BIH za razvoj dualnog školovanja u FBIH i prof.dr Darko Petković, šef tima UNZE na projektu DUALSCI. Nakon prezentacije priloga o stanju nezaposlenih na prostoru ZDK koju je dala Agencija za zapošljavanje ZDK slijedila je diskusija u studiju i direktnoj kontakt emisiji koja je trajala 45 minuta. Prof. Petković je predstavio projekt DUALSCI –Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BIH te iznio dosadašanja iskustva u parcijalnoj primjeni dualnog modela i bolejg povezivanja sa poslovnim sektorom. Iako je činjenica da dualni model ne postoji u visokom obrazovanju u BIH izuzev u školovanju na zdravstvenimm fakultetima prof.Petković je pocrtao da UNZE predstavlja lidera visokog obrazovanja u BIH u smislu dosta dobre saradnje sa poslovnim sektorom. On je naglasio da već danas na brojnim predmetima na Mašinskom ili Politehničkom fakultetu imamo po najmanje 1 ECTS bod (cca 30 h rada) koji se ostvare kroz studijske posjete poslovnim sistemima u BIH i regionu.  Predstavnik poslovnog sektora gosp. Meškić je posebno govorio o potrebi pretjerano duge adaptacije koje diplomanti imaju kada počinju da rade, da se previše insistira na teorijskoj nastavi a da praksa koje firme mogu da ponude na mašinama najnovijih generacija koje fakulteti najčešće nemaju s enajčešće izbjegava. Komletna emisija se može pogledati na ovoj web domeni youtu.be

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top