skip to Main Content

13.03.2020. CIP I MF UNZE: POSLOVNE PROMOCIJE PROJEKTA DUALSCI

U cilju predstavljanja EU projekta iz programa Erasmus+ DUALSCI – Strengthening capacities for implementation of dual education in BH higher education – Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BIH- direktor CIP UNZE i redovni profesor MF i PtF UNZE prof.dr Darko Petković posjetio je kompanije Thermoflux u Jajcu i Livnicu Pobjeda a.d. u Turbetu. U prvoj posjeti, u kompaniji Thermoflux (www.thermoflux.ba ), domaćin posjete i razgovora bio je CoE dip.ing. Sanel Bićo koji je predstavio sadašnji trenutak ove respektabilne kompanije, saradnju sa obrazovnim institucijama u BIH i planiranu dinamiku širenja kompanije u narednim godinama.  U tom smislu posebno je razgovarano o potrebnim kadrovskim resursima koje ova kompanija mora da obezbijedi da bi se planirani razvoj i ostavario te naglasili značaj adekvatnog školovanja kako srednjoškolaca tehničkog usmjerenja (dominantno zavarivači), tako i inženjera i ekonomista koji dobro poznaju metode savremenog marketinga, projektovanja tehnoloških procesa, IK tehnologija, menadžmenta proizvodnih sistema, hemijskih tehnologija i dr. Ing Bićo je u obilasku pogona predstavio kompletan proizvodni proces te pokazao nove hale koje su u gradnji i njihovu buduću namjenu. Inače, Thermoflux je jedna od vodećih kompanija u regionu za proizvodnju savremenih peći (kotlova, pripadajuće opreme i dr) za zagrijavanje od kućnih objekata do velikih tržnih centara, hotela, bolnica i poslovnih objekatai zapošljava gotovo 250 ljudi. Najvećio dio proizvodnje moderno dizajniranih proizvoda izvozi se u EU (Njemačka, Austrija, Danska, i dr.). Nakon ove posjete slijedila je posjeta Livnici kompanije Pobjeda u Turbetu u kojoj se liju kućišta pumpi za automobilski program u zemljama EU (VW, Mercedes, BMW i dr.). I u ovoj kompaniji evidentan je problem kadrova kako inženjerske struke tako i onih koji dolaze iz srednješkolskog obrazovanja. Domaćin u Livnici je bio dipl.ing. Emir Jašarević, izvršni direktor Livnice. U obe firme prof.Petković je predstavio DUALSCI projekt, njegove radne pakete, učesnike u projektu kao i projektna očekivanja. Pozvao je kompanije da se aktivno uključe u razvoj modela dualnog studija u BIH kroz još aktivniju saradnju sa akademskim sektorom, spremnost da budu partneri u budućem modelu dualnog studija kao i saradnici na kreiranju zakonske regulative koja treba da se dizajnira u ovom projektu.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN