12.11.2018. CIP i MF UNZE: ODRŽAN DRUGI SEMINAR U PROJEKTU GIZ-RIPEUD

12.11.2018. CIP i MF UNZE: ODRŽAN DRUGI SEMINAR U PROJEKTU GIZ-RIPEUD

U Multimedijalnom centru Univerziteta u Zenici održan je drugi Seminar u okviru projekta RAZVOJ INOVATIVNOG PROCESA EDUKACIJE I UMREŽAVANJA U OBLASTI DRVOPRERADE U SREDNJOJ BOSNI pod nazivom SAVREMENI PROIZVODNI KONCEPTI U POSLOVANJU DRVOPRERAĐIVAČKOG SEKTORA koji je održan 11.10.2018. godine od 9:00 -17:00 sati.
Seminar je polaznicima ponudio upoznavanje sa mogućnostima primjene savremenih proizvodno-poslovnih koncepata u drvoprerađivačkom sektoru (Lean i GT koncept). Nakon dizajnerskih elemenata priprema štandova za sajamske nastupe govorilo se o logističkim aspektima nastupa na sajmovima. Nakon uvodnih  razmatranja o projektu GIZ-RIPEUD prof. dr Darka Petkovića, o Lean konceptu u drvoprerađivačkoj industriji je govorio doc.dr sc. Alan Lisica, o Kodiranju i klasifikaciji proizvoda u drvoprerađivačkoj industriji -Mogućnosti primjene GT koncepta predavanje i praktičnu vježbu su održali prof.dr Darko Petković i asistent Emir Đulić, a o Logističkim aspektima učešća firmi na sajmovima, Senad Pašalić dipl.ing.direktor ZEDE. U vremenu 15:00-17,00 h  slijedila su zaključna razmatranja, diskusija i ručak. Na Seminaru je učestvovalo 27 predstavnika firmi drvoprerađivačkog i srodnih sektora te studenata MF UNZE. Naredni seminar koji će obrađivati teme razvoja dizajna u drvopreradi te nastavak teme poslovnog engleskog jezika planiran je za 25.10.(četvrtak). Učešće na seminarima je besplatno.