13.02.2018.  CIP I EF UNZE: POSJETA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA CRNE GORE

13.02.2018. CIP I EF UNZE: POSJETA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA CRNE GORE

Delegacija UNZE u sastavu direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković, dekan i prodekani Ekonomskog fakulteta doc.dr Alaudin Brkić (EF UNZE), prof.dr Rifet Đogić i doc.dr Dženan Kulović posjetili su Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore i sa dekanom prof.dr Nikolom Milovićem i prodekanom prof.dr Mijatom Jocovićem razgovarala o potencijalima i perspektivama saradnje dvaju visokoškolskih organizacija. Dekan prof.Milović je predstavio najstariju visokoškolsku organizaciju u CG i naglasio strateške prioritete u razvoju ove institucije a dekan EF doc. Brkić je predstavio EF UNZE. O potencijalima i perspektivama projektne saradnje govorio je prof.Petković. Teme sastanka su bile mobilnost nastavnika i studenata, razvoj zajedničkih projektnih aplikacija, razvoj dualnog studija na UNZE i UCG, zajedničke aplikacije na EU programe i programe prekogranične saradnje, pomoć u organizaciji PhD studija na EF UNZE, razvoj inovativnih formi preduzetništva i dr. Tokom zajedničkog sastanka dekani prof. dr Nikola Milović i dekan doc. dr sc. Alaudin Brkić, potpisali su Sporazum o saradnji između dvije obrazovne institucije. Sporazum o saradnji će doprinijeti razmjeni iskustava i znanja između dva fakulteta, ali i omogućiti zajedničko učestvovanje u projektima društvene odgovornosti.Takođe je predviđena razmjena predavača, neakademskog osoblja i studenata, kao i razvijanje zajedničke naučne saradnje sa ciljem jačanja kapaciteta za učešće u međunarodnim naučnim projektima. Dekan prof. dr Nikola Milović je istakao uzuzetno zadovoljstvo potpisivanjem Sporazuma, koji je nastavak uspješne saradnje uspostavljene još 2011. godine sa Ekonomskim fakultetom iz Zenice.