Studenti Pravnog fakulteta Zenica i Ekonomskog fakulteta Sarajevo učesnici projekta E4U

Studenti Pravnog fakulteta Zenica i Ekonomskog fakulteta Sarajevo učesnici projekta E4U

U organizaciji Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, započeo je projekat “Outreach to Undergraduate Students E4U˝ na kojem učestvuje 14 državnih fakulteta, koji su raspoređeni u sedam timova.
Studenti Pravnog fakulteta UNZE (Azra Bešlagić, Mirza Imamović, Ajša Luković i Dženita Mameleđija i mentorica doc.dr sc. Maša Alijević) i studenti Ekonomskog fakulteta UNSA (Eldar Šalaka, Rahima Velić, Lejla Bradić, Emir Ademović i mentor v.ass.mr Anes Hrnjić) čine Zeleni tim (Green team) koji će u narednom periodu raditi kampanju na temu “Odlazak na posao umjesto odlaska iz zemlje”.
Kampanja će biti fokusirana na educiranje mladih ljudi, spajanje sa poslodavcima i motiviranje na razvijanje vlastitog biznisa kako bi uočili i iskoristili prilike koje postoje u Bosni i Hercegovini.

Zapratite naš tim: https://www.facebook.com/E4U-Green-Team-208826236524388/?fref=mentions