13.09.2018.  MF UNZE: PROMOCIJA STUDIJA DTD U KOMPANIJI SECOM VISOKO

13.09.2018. MF UNZE: PROMOCIJA STUDIJA DTD U KOMPANIJI SECOM VISOKO

Aktivnosti na projektu RIPEUD- Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni, šef projekta RIPEUD prof.dr Darko Petković i saradnik Emir Đulić nastavili su obilaskom kompanije SECOM u Visokom. Cilj je bio da se u okviru priprema za organizaciju studija DTD (Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi)  kao i anketiranja kompanija za seminare obuke u sklopu projekta predstavi menadžmentu SECOM-a dostignuti nivo implementacije. Prof. Petković je predstavio dostignuti nivo u provođenju procedure osnivanja odsjeka DTD na MF UNZE. Asistent Đulić je najavio početak seminara obuka kroz projekt EU ProLocal programa – GIZ RIPEUD.  Sagovornici su se saglasili da iako upis na studij DTD uveliko kasni postoji uvjerenje da će on privući osoblje iz fabrika koje može pratiti ovaj studij kroz formu cjeloživotnog učenja. Menadžment SECOM-a će analizirati i anketirati svoje osoblje sa utvrđivanjem potencijalnih upisnika iz ove kompanije.