14.09.2018.  MF UNZE: PROMOCIJA STUDIJA DTD U KOMPANIJI MS WOOD FOJNICA

14.09.2018. MF UNZE: PROMOCIJA STUDIJA DTD U KOMPANIJI MS WOOD FOJNICA

U sklopu priprema za organizaciju studija DTD (Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi)  te anketiranja kompanija za seminare obuke u sklopu projekta RIPEUD- Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni, šef projekta RIPEUD prof.dr Darko Petković održao je sastanak u kompaniji MS WOOD u Fojnici sa izvršnim direktorom za ljudske resurse (HRM) gosp. Mirsadom Softić. Gosp. Softić je predstavila sadašnji trenutak kompanije sa posebnim osvrtom na HRM te načine na koje ova kompanija razvija i gradi svoje resurse. Prof. Petković je predstavio dostignuti nivo u provođenju procedure osnivanja odsjeka DTD na MF UNZE te najavio početak seminara obuka kroz projekt EU ProLocal programa – GIZ RIPEUD.  On je naglasio da teme za seminare nisu tipične za tehnički kadar koji će biti dominantno učesnik seminara i obuka. U tom cilju teme će biti maksimalno praktične i od koristi tehničkom personalu u drvoprerađivačkim firmama regiona (poslovna korespodencija na engleskom, nastupi na sajmovim i uređenje štanda, materijala i sl., izrada tehničkog rječnika iz drvoprerade i dr.).  Također, slušaoci će imati i određeni broj tema iz razvoja savremenog dizajna i crtanja. Podcrtano je da će se na svakom seminaru realizovati više različitih tema kako bi se obezbijedio što veći interes kompanija i uključenje različitih profila slušalaca. Sagovornici su se saglasili da iako upis na studij DTD uveliko kasni postoji uvjerenje da će on privući osoblje iz fabrika koje može pratiti ovaj studij kroz formu cjeloživotnog učenja koje kompanija MS WOOD svom osoblju naglašava kao jednu od najvažnijih stvari koje trebaju praktikovati u svojoj radnoj karijeri.

mf-dtd