19.09.2018.  MF I CIP UNZE: POSJETA MOSTARU

19.09.2018. MF I CIP UNZE: POSJETA MOSTARU

Aktivnosti na projektu RIPEUD- Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni, nastavljene su posjetom Mostaru koje su imale nekoliko sadržajnih tema. Prva je bila posjeta sajmu akademske literature univerziteta i izdavača iz FBIH koji je po prvi puta održan u Mostaru u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja. Nažalost, uvid u izdanja koja su predstavljena u Mostaru pokazao je da se u BH akademskom prostoru do sada ekstremno malo pojavilo izdanja koja su direktno vezana za sektor dizajna ili tehnologija u drvopreradi što i na ovaj način pokazuje koliko je značajno da i ovaj poslovni sektor u BiH dobije akademsku i stručnu podršku razvoju kroz štampanje naslova koji će imati teme iz ove oblasti. Nakon posjete Sajmu upriličena je posjeta Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru (SUM) gdje su prof.dr Darko Petković i doc.dr Džafer Dautbegović imali sastanak sa dekanom v.prof.dr Željkom Stojkićem i prodekanom doc.dr Borisom Crnokić. U razgovoru sa menadžmentom FSR gosti iz Zenice su predstavili projekt GIZ RIPEUD te pripremu za organizaciju studija DTD (Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi). Zajednička tema sastanka je bila izgradnja posebnih trening centara koji se grade na UNZE i SVEMO. Radi se o budućem BH Biesse trening i show room centru  koji se planira graditi u Zenici na UNZE odnosno savremenom trening centru za koncept Industry 4.0. koji FSR razvija sa eminentnim kompanijama iz metalskog i sektora plastike u automobilskoj industriji (tzv. SMART factory). Dekan Stojkić je predstavio ovaj projekt nakon čega je sa gostima iz Zenice obišao gradilište u kampusu SUM. Naime, na FSR već godinama djeluje FSRacing team koji je osnovan od strane studenata i profesora FSR za natjecanje “Formula Student”. To je najveće natjecanje u oblasti motornih sportova i studentskih inovacija u svijetu. Nakon početne ideje, preko brojnih razgovora i predstavljanja tim je formiran 2013. godine (više informacija dostupno je na http://fsre.sum.ba/fsracingteam/). U ovom momentu u proceduri je izrada novog bolida. Na fonu ovih iskustava, saradnje sa kompanijama iz metalskog i energetskog sektora i industrije plastike Hercegovine, stvorena je odlična baza za razvoj mehatronike kao studija i polja istraživanja. Sve ovo je bila odlična preporuka eminentnim proizvođačima među kojima je bio i Hundai da se uključe u ovu uspješnu priču i rade na razvoju SMART-factory. Dekan prof.Stojkić i direktor CIP UNZE prof.Petković su nastavili započetu raniju priču i rad na pripremi aplikacije za veće međunarodne projekte koji trebaju da obezbijede još bolju povezanost fakulteta i nastavnih sadržaja sa poslovnim sektorom.