Salon akademske knjige u Mostaru

Salon akademske knjige u Mostaru

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke od 18. do 22. septembra u Mostaru se održava Salon akademske knjige. Salon na jednom mjestu okuplja naučnike, izdavače, visokoobrazovne institucije, biblioteke, muzeje, ali je otvoren i za širu javnost. Na pomenutom salonu jedan od učesnika i izlagača je Univerzitet u Zenici koji je predstavio svoju izdavačku djelatnost: univerzitetske udžbenike, knjige i časopise.
Salon akademske knjige, u srijedu 19.09.2018. godine posjetilo je 70 studenata i zaposlenika Univerziteta u Zenici. Federalno minitarstvo je za ovu priliku obezbijedilo besplatnu vožnju talgo „akademskim“ vozom.
Istog dana u Gradskoj vijećnici Grada Mostara održana je i promocija izdavačke djelatnosti Univerziteta u Zenici. Promotori su bili prof.dr sc. Dževad Drino, prof.dr sc. Faruk kozić i Aras Borić, dipl.komp.i dipl.bibl., voditelj Univerzitetske biblioteke.
Ovom prilikom prezentirane su knjige „Balkan, državno-pravna historija“ autora prof.dr sc. Dževada Drine, „Osnove nasljednog materijalnog prava u Bosni i Hercegovini“ autora prof.dr sc. Enesa Bikića, doc.dr sc. Alaudina Brkića i Sefedina Suljevića, te časopis „Anali Pravnog fakulteta“ i zbornik radova Filozofskog fakulteta.