14.12.2018.  MF I CIP UNZE: STUDIJSKA POSJETA UNIVERZITETU U URBINU

14.12.2018. MF I CIP UNZE: STUDIJSKA POSJETA UNIVERZITETU U URBINU

Trećeg dana posjete Italiji za studente MF i PtF upriličena je najprije posjeta fabrici dijamantskih alata WIRUTEX.  U vrlo zanimljivom poslovnom sistemu koji je dio grupacije BIESSE studenti su imali priliku da vide kako se rade geometrijski najsloženiji i najskuplji alati za obradu lakih metala i drveta. Nakon ove posjete krenulo se put starog srednjovjekovnog grada URBINO koji je najvećim dijelom pod zaštitom UNESCO-a kao dio svjetske kulturne baštine sa ciljem posjete njegovom renomiranom univerzitetu koji je jedan od najstarijih u Evropi osnovan 1506 godine. U zgradi Rektorata Univerziteta u Urbinu (www.uniurb.it) najprije je održana prezentacija ovog univerziteta (dr Fabrizio Maci – direktor za međunarodne odnose UNIURB) na kojem su predstavnici UNZE imali priliku da čuju da Univerzitet Urbino ima 15 000 studenata, da je javni univerzitet i da pored svog oficijelnog naziva ima dodatak Univerzitet Carlo Bo Urbino po rektoru prof. Carlu Boo-u koji je bio rektor pune 53 godine. Zanimljivo je da je Uni Urbino prema Times Ranking listi 5-ti među italijanskim univerzitetima po broju SCI radova i RDI projekata. Nakon uvodnog predstavljanja UNI Urbino slijedilo je predavanje prorektora prof.dr Fabia Musso na temu “Razvoj treće misije univerziteta” a onda je o potencijalima UNI Urbino i mogućim elementima saradnje sa UNZE govorio prof. dr Giorgio Calcagnini, zamjenik rektora. Nakon zanimljive diskusije i pitanja studenata predstavnici UNZE direktor CIP-a prof. Petković i dekan Hadžikadunić su predstavili UNZE, saradnju sa kompanijama iz Regije Marche u Italiji te iskazali interes za dalji razvoj saradnje dva univerziteta kako u domeni mobilnosti osoblja i studenata tako i u cilju daljeg jačanja treće misije univerziteta.