15.05.2018.  MF UNZE: PRAKTIČNA NASTAVA ZA STUDENTE ODSJEKA ODRŽAVANJE

15.05.2018. MF UNZE: PRAKTIČNA NASTAVA ZA STUDENTE ODSJEKA ODRŽAVANJE

Studenti treće godine Mašinskog fakulteta UNZE imali su 15.05.2018. cjelodnevnu praktičnu nastavu u poslovnim sistemima u Kaknju. Praktična nastava započela je posjetom i predavanjem o stanju rudarskih tehnologija i ulozi održavanja na Površinskom kopu Vrtlište RMU Kakanj. Studenti su imali priliku da čuju o sadašnjem trenutku RMU Kakanj, odnosu površinske i jamske eksploatacije, nivoima mehanizacije i ulaganjima u rudarski sektor, planovima za širenje te očekivanim trendovima u ovoj važnoj oblasti za svaku zemlju. Nakon dvočasovnog predavanja u direkciji površinskog kopa studenti su vidjeli dio mehanizacije i opreme ovog kopa. Nakon Rudnika studenti su posjetili Cementaru Kakanj gdje je u toku posjete bio veliki remont postrojenja što je bila odlična prilika i za detaljan pristup svakom sistemu  i mogućnost da se vide mnoge stvari koje se u normalnom funkcionisanju sistema ne mogu vidjeti. Posebno je bilo riječi o provođenju metoda defektacije tehničkih sistema, tehnologijama remonata i primjeni metoda tehničke dijagnostike u planiranju remonata. Treći poslovni sistem za posjetu bio je Termoelektrana Kakanj gdje je slijedilo detaljno upoznavanje sa stanjem i perspektivama razvoja ovog velikog energetskog objekta (izvršni direktor N.Sikira) i funkcionisanju TE Kakanj. Kako je i na bloku 230 MW u toku remont to su studenti imali priliku da vide i dijelove postrojenja koja u normalnom funkcionisanju nisu dostupna. U pratnji studenata bili su šef Katedre prof.dr Darko Petković, te saradnici docent dr Raif Seferović, doc.dr Fuad Klisura i asist. Emir Đulić.