Informacija o održanom Okruglom stolu: ”(Re)akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH –izazovi i prilike”

Informacija o održanom Okruglom stolu: ”(Re)akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH –izazovi i prilike”

UNIVERZITET U ZENICI
-R E K T O R A T-
Kancelarija menadžera za kvalitet

Zenica, 21.05.2018. godine

U Sarajevu je 15.05.2018. godine u Parlamentarnoj Skupštini BiH, a u organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) održan Okrugli sto ”(Re)akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH –izazovi i prilike”. Učešće na Okruglom stolu su uzeli predstavnici svih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i nadležnih ministarstava obrazovanja. U uvodnim obraćanjima direktora Agencije prof.dr sc. Envera Halilovića, njegovih zamjenika i pomoćnika ministra civilnih poslova za obrazovanje Adnana Husića naglašena je važnost i uloga QA u VO, te da ova oblast zauzima visoko mjesto na ljestvici prioriteta, kako u Europskoj uniji, tako i u Bosni i Hercegovini. Zbog toga su, usljed aktuelnih problema i zastoja u postupku akreditacije/ reakreditacije vš institucija, pred svim sudionicima u oblasti VO u BiH izazovi koji se odnose na donošenje propisa u Agenciji koji omogućavaju akreditaciju institucija i studijskih programa, kao i provođenje postupaka reakreditacije. Nakon uvodnih izlaganja posvećenih uočenim problemima u dosadašnjim postupcima akreditacije 27 vš institucija u BiH, informacije o predstojećim aktivnostima u procesu akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini, te obavezama i aktivnostima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta koje je potrebno realizovati u skladu sa preporukama ENQA komisije nakon eksterne evaluacije Agencije, te nakon jako zapaženih rasprava, preporuka i odgovora na aktuelna pitanja većinom glasova učesnika Okruglog stola usvojeni su Zaključci.

Ispred Univerziteta u Zenici radu Okruglog stola prisustvovali su v.prof.dr sc. Malik Čabaravdić, prorektor za međunarodnu saradnju i QA, doc.dr sc. Ibrahim Plančić, QA manadžer Univerziteta i prof.dr sc. Dževad Zečić koji trenutno obnaša i funkciju predsjednika UO Agencije. Rad okruglog stola i doneseni zaključci ocijenjeni su izuzetno značajnim u ovom trenutku pošto se Univerzitet u Zenici nalazi u postupku reakreditacije, te je jako važno da se na Univerzitetu, poslije jasno definisanog projektnog zadatka, podnesenog zahtjeva za reakreditaciju i urađene Interne evaluacije stanja Univerziteta (i studijskih programa), na osnovu jasnih procedura može nastaviti sa planiranim projektnim aktivnostima i pripremama za ovaj izuzetno značajan proces.