15.07.2020.  MF KZO I CIP UNZE: SVEČANI ISPRAĆAJ U PENZIJU DOC.DR RAIFA SEFEROVIĆA

15.07.2020. MF KZO I CIP UNZE: SVEČANI ISPRAĆAJ U PENZIJU DOC.DR RAIFA SEFEROVIĆA

Predstavnici Katedre za održavanje (KzO) su u sklopu posjete posjete Ski-centru Ravna planina ugostili i doskorašnjeg člana Katedre doc.dr Raifa Seferovića koji je do 31.12.2019.godine radio na ovoj Katedri od kada je u penziji. U pozdravnom obraćanju šefa KzO prof.dr Darka Petkovića uz uručenje umjetničke slike grada Zenice koja je poklon članova KzO rečeno je da je doc.dr Raif Seferović koji je iako kratak dio svog radnog opusa radio na KzO ostavio neizbrisiv trag svojom osobenošću i stilom. Inače radna karijera kolege Seferoviće je izuzetno bogata i tokom svojih 40 godina rada obavljao je pored brojnih projektantskih i drugih poslova u Željezari Zenica i Arcelor Mittal Zenica, poslove i u nekoliko privatnih kompanija, bio direktor Metalurškog instituta Zenica te najposlije i ministar za prostorno uređenje i okoliš u Vladi ZDK. Iako u penziji kolega Seferović je u proceduri završetka knjige o remontima koja će se ubrzo štampati u izdanju MF UNZE. Prof.Petković i članovi KzO su poželjeli dobro zdravlje i dug život kolegi Seferoviću uz želju da se njegova saradnja sa KzO nastavi.