22.07.2020.  CIP. MF I EF UNZE: POTPISANI PROTOKOLI O SARADNJI SA KOMPANIJAMA BME I HEMTEC, TEŠANJ

22.07.2020. CIP. MF I EF UNZE: POTPISANI PROTOKOLI O SARADNJI SA KOMPANIJAMA BME I HEMTEC, TEŠANJ

Iako je sezona godišnjih odmora na visokoškolskim organizacijama uveliko u toku u aktivnostima Centra za inovativnost i preduzetništvo, Mašinskog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, nema predaha. Višegodišnja saradnja prvenstveno CIP UNZE kao i EF i MF UNZE, rezultirala je protokolima o saradnji (Okvirni sporazum o polsovno-tehničkoj saradnji) kojim se ove holandske firme locirane u Tešnju još jače i organizovanije povezuju sa UNZE u domeni nastave, naučno-istraživačkog i stručnog rada. Kompanije BME (www.bme.ba) i  njena „sestrinska firma“ HEMTEC, rade u BiH duže od decenije i proizvode kamionske prikolice raznih izvedbi, sisteme logistike za aerodrome, pošte, banke i dr. te druge proizvode uz vlastiti razvoj ili preuzimanje razrađenih poslova. Svake godine studenti UNZE imaju priliku da u više navrata borave u nastavi u ovim fabrikama a nemali broj je onih koje svoje diplomske radove vezuju za ove fabrike. Prof.Petković je menadžmentu BME i HEMTEC posebno predstavio projekt Erasmus+ Dualsci u kojem u budućnosti svakako vidimo i jače učešće ovih holandskih kompanija. U ime CIP, EF I MF protokole su potpisali direktor CIP prof.dr Darko Petković, dekan EF v.prof.dr Alaudin Brkić i dekan MF v.prof.dr Fuad Hadžikadunić a u ime BME/HEMTEC, direktor gosp. Amira Čengić.